Handelsbetingelser !

Gældende pr. 1. januar 2012

 
Tosafoto forbeholder sig altid ophavsretten til fotografier m.m., lavet af Tosafoto, og billederne må af aftager kun bruges til det formål der er aftalt.
 
Det betyder for aftager:
 • At billederne ikke må videresælges og / eller ændres, korrigeres eller beskæres eller bruges til andre formål end det aftalte. Billeder der offentliggøres, på Internettet og/eller i blad, magasin m.v., skal altid være i original form og med tydelig akkreditering.
 • Hvis et billede ønskes redigeret af andre end Tosafoto, kan dette kun ske efter forudgående aftale med Tosafoto.
 • Alle digitale billeder må gerne anvendes på private hjemmesider, indsendes til blade og magasiner så længe ovenstående respekteres.
 • Ønsker du som aftager, at få billeder, som du selv kan redigere i, kan dette ske ved frikøb af billedet/billederne jfr. vores prisliste.
 • Et frikøbt billede kan anvendes af aftager uden begrænsninger, dog må billedet ikke videresælges til tredjemand uden forudgående aftale med Tosafoto.
 • Misbrug af Tosafotos ophavsret kan gøres til genstand for erstatningskrav og evt. retsforfølgning.

Fototure:

 • Tilmeldinger til fototure sker via formular på vores hjemmeside, og tilmeldingen er først gældende, når det afkrævede beløb til forudbetaling er registreret. Princippet "først til mølle" er gældende, hvilket betyder, at hvis to eller flere har tilmeldt sig samme tid/sted, er det den der først har afsendt tilmelding samt indbetalt forudbetaling.
 • Hvis du afmelder din tid før "sidste frist" datoen, som under normale omstændigheder er 10 dage før fotosessionen, refunderes det fulde forudbetalte beløb. Det samme gør sig gældende, hvis Tosafoto vælger at aflyse turen, enten på grund af for få tilmeldinger eller hvis vejret ikke tillader fotografering.
 • Efter "sidste frist" datoen er tilmeldingen bindende.
 • Hvis du afmelder din tid efter "sidste frist" datoen, vil der ikke ske refusion af forudbetalt beløb med mindre din tid kan afsættes til anden side.
 • Hvis du ikke møder op til fotosessionen - uanset grund - vil der ikke ske refusion af forudbetalt beløb.
 • Tosafoto forbeholder sig ret til at aflyse et planlagt arrangement/fototur såfremt minimums deltagelse ikke opnås, eller såfremt vejret ikke er til fotografering. Du vil i givet fald blive orienteret enten pr. mail eller pr. telefon.

Reservation af dag til fotosession

 • Ved reservation af Tosafoto til en fotosession - kennel/dyrefotografering, portræt,  fototure og lignende kan der afkræves et depositum på kr. 500,- ved aftalens indgåelse.

Kurser og andre arrangementer

 • Ved tilmelding til kurser og andre arrangementer med begrænset deltagelse, hvor der skal betales et deltager gebyr er tilmeldingen bindende og du kan derfor ikke forvente at få dit gebyr tilbagebetalt, med mindre vi i tilfælde af afmelding, kan få din plads afsat til anden side.
 • Gebyret vil blive afkrævet til betaling forud for kurset / arrangementet.

Betaling:

 • Alle fotosessions betales kontant ved fotooptagelsen medmindre andet er aftalt.
 • Fototure, kurser m.m., betales forud til konto i Nordea, regnr. 1932 kontonr. 5365 338 851 med anførsel af navn og arrangement.
 • Levering af billeder m.m., kan først ske, når det fulde beløb er modtaget med mindre andet aftales.

Levering:

 • Alle billeder leveres som standard digitalt via link til download i følgende opløsning:
 • 3000 x 2100 pixel (bredde/højde) - 300 dpi (svarende til udprintning / foto i op til 90 x 60 cm) - bør gemmes som originaler (Negativ)
 • Alle billeder er forinden levering redigeret og beskåret så du får det bedste resultat.
 • Du skal påregne en leverings tid på 2 - 3 uger.
 • Papirbilleder kan bestilles gennem Tosafoto, både før og efter du har fået dine billeder på cd-rom jfr. vores prisliste.
 • Billeder fremsendes med Post Danmark.

Reklamation:

 • Der er ingen returret på leverede digitale billeder.
 • På øvrige produkter gælder normal 24 måneders reklamationsret jfr. Købeloven.

Ophavsret:

 • Tosafoto har, jfr. Lov om Ophavsret, retten til billederne, og forbeholder sig, med mindre andet er aftalt på forhånd, retten til at fremvise billederne på Tosafotos hjemmeside eller lignende sider på Internettet, samt til at benytte billederne i reklame øjemed for Tosafoto.
 • Tosafoto forbeholder sig endvidere retten til at videresælge udvalgte billeder til kommercielt brug (gælder ikke billeder af personer, medmindre dette er aftalt). Tosafoto videresælger ikke billeder til privatpersoner eller til privat brug (dog undtaget natur- landskabs- eller macrobilleder m.m.)

Salgsdatabase: (kun dyr)

 • Alle Tosafotos dyrebilleder indgår i en salgsdatabase, der stilles til rådighed for diverse blade, magasiner, virksomheder m.m., mod vederlag, ligesom enkelte foreninger vederlagsfrit får adgang til billederne med henblik på anvendelse i deres blad.
 • Anvendes et billede, hvor et eller flere af dine dyr optræder, vil du så vidt muligt blive orienteret herom...